Niemiecki jako język obcy

Przekraczać granice ścierania się języków

Gdziekolwiek idziesz,

idź s całym sercem.

- Konfucjusz -

Chiński nauczyciel i filozof (551-479 600 p.n.e)


Niemcy - Wasz nowy kraj

Bez znajomości języka nie sposób poznać ludzi i kręgu kulturowego. Potrzebujecie Państvo znajomosti języka do porozumiewęnia się w sklepie, urzędzie lub do znalezienia nowego miejsca pracy. Dobra znajomość języka jest bardzo waźna do zdobywania dobrych wyników w nauce waszych dzieci. Konstantin Lerncenter oferuje naukę „Niemiecki jako język obcy” dla dzieci od tzeciego roku źycia a doroslych bez granicy wiekowej.

Niemcy - Wasze nowo stanowisko pracy

Znajomosi języka ułatwia porozumienie w zakladkie pracy z pracodowcą, bezpośrednim przetaźonym oraz kolegami a dla znajdziecie nowych przyjaciół między współpracowniki. Konstantin Lerncenter wspiera Państva w kursach od początkujących do zaawansowęnych łącznie „ Biznesowym niemieckim”.

Niemcy - Cel waszej miejscowośći wypoczynkowej

Jeźeli chcecie Państwo poznać Niemcy powinniśćie rozpocząc intensywny kurs nauki języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowęnych oraz biznesowy. Konstantin Lerncenter chętnie pomoźe Państvu równieź przy planowąniu urlopu.

Kursy językowe w Konstantin Lerncenter zapewnieją:

  • Rozszerone słownictwo
  • Poglębienie form czasowych
  • Rozumienie gramatyki
  • Opanowanie ortografii
  • Wyraźną wymowa
  • Rozumienie róźnych tekstów

Pozostańcie Państwo pod Kierownietwem centrum nauczania. Wstąpienie do kursu jest moźliwe w kaźdei chvili.

Dla zainteresowanych skontaktować się »