Němčina jako cizí jazyk

Překračuji jazykovou hranici

Kamkoliv se vydáš,

kráčej s celým tvým srdcem.

- Konfuzius -

Čínský učitel a filosof (551- 479 př.n.l.)


Německo – Vaše nová vlast

Jazyk jako dorozumívací prostředek je též základním předpokladem porozumět zemi, tamní kultuře jako i jejím občanům. Krom toho potřebujete řeč každý den při nákupech či vyřizování věcí úředních jako i při hledání nového pracovního místa. U Vašich dětí je znalost německého jazyka předpokladem kvalitního vzdělání a dobrého školního ohodnocení. Konstantin Lerncenter nabízí vyučování kurzů „Němčina jako cizí jazyk“ pro děti od tří let a dospělé bez věkové hranice.

Německo – Vaše nové pracovní místo

Znalost řeči je prvním předpokladem se představit novému zaměstnavateli, dorozumět se s kolegy a nadřízenými jako i k nalezení nových přátel z kruhu spoluzaměstnanců. Konstantin Lerncenter Vás podpoří svými kurzy, od „Němčiny pro začátečníky“ až k perfektní znalosti jazyka, kterou je možno prohloubit kurzem „Obchodní němčiny“.

Německo – cíl Vaší dovolené

Chcete-li poznat Německo, měli byste začít Vaši dovolenou intenzivním kurzem v Konstantin Lerncenter. Nabízíme intenzivní kurzy od Němčiny pro začátečníky až po němčinu obchodní. Při plánování ubytování a zajímavých cílů Vaši cesty Vám též rádi pomůžeme.

Jazykovým kurzem v Konstantin Lerncenter je míněno:

  • Obohacení slovní zásoby
  • Prohloubení slovesných časů
  • Porozumnění gramatice
  • Ovládat pravopis
  • Zřetelná výslovnost
  • Porozumění rozdilných textů

Nechte si poradit od vedení vyučovacího střediska. Nástup do kurzu je možný v každý čas.

V případě zájmu kontaktujte »